Escanda
Escanda

What we can do for you:

Our target is finding the best solution to help you achieve your objectives.

We do not work as usual real estate agencies that put a lot of objects on a website for you to work through. Instead we first listen to your wishes, ideas and dreams about the house/property you would like and thereafter customize a range of offers exclusively for you.

We provide a professional personalized service, from the acquisition of the land to the delivery of villa or project, whether you´re looking for an new build Villa, simple repair, a small new-build, extension or a complicated refurbishment.

We will work closely with you to deliver your aspirations by providing a responsive and committed service offering advice, support and technical building solutions by the members of our team at Escanda.

We take you from your first thought of a house in Spain throught the process of:

 • Needs analysis
 • Property search
 • Legal proceedings
 • Redevelopment / construction process

 

Vad vi kan göra för dig:

Vårt mål är att hitta den bästa lösningen för att hjälpa dig att nå dina mål.

Vi fungerar inte som vanliga mäklar/fastighetsbyråer som sätter ut en massa objekt på en webbplats för dig att arbeta igenom. I stället inleder vi med att lyssna på dina önskemål, idéer och drömmar om huset / egendomen du vill ha och skräddarsyr därefter en rad erbjudanden enbart för dig.

Vi erbjuder en professionell personlig service, från första tanke, förvärv av mark till leverans av villa eller projekt, oavsett om man är ute efter en nybyggd villa, enkel reparation av en befintlig, utbyggnation eller en komplicerad renovering.

Vi kommer att samarbeta med dig för att leverera dina ambitioner genom att erbjuda en lyhörd, ansvarstagande och engagerad service som innefattar rådgivning och stöd i ditt beslutsfattande och i de tekniska installationslösningar medarbetarna i vårt team på Escanda utför.

Vi tar dig från din första tanken på ett hus i Spanien genom processen för:

 • Behovsanalys
 • Fastighetssökning
 • Rättsligt förfaranden
 • Ombyggnads- / byggprocessen

Reforma Casa Verano A

Until you are sitting with your first glass (of beer/wine) on your porch in the sunshine and warmth of above ambient looking out over the mountains Tejeda, Lake Viñuela and the Mediterranean sea, for example.

Tills du sitter med ditt första glass (öl/vin) på din veranda i solen och värmen med exempelvis ovan utsikt över bergen Terjeda, sjön La Viñuela och medelhavet.

Reforma Casa Verano B Escanda

We take care of you whether you wish:

 • Property ready to move into
 • Property you wish to renovate
 • New build
 • Spanish historic house with character
 • Civil Construction
 • Investments Projects

Escanda is a company in Spain who has the rights to restore and renovate heritage houses and old Spanish ruins, and is making sure that their characteristic features are built into the renewed house.

You can of course always count on our support even after completion.

Vi tar hand om dig oavsett om du önskar:

 • Fastighet färdig att flytta in i
 • Fastighet du önskar renovera
 • Nybyggnation
 • Historiskt spanskt hus med karaktär
 • Anläggningsbyggnation
 • Investeringsprojekt

 

Escanda har rättigheten att renovera K-märkta hus och ruiner och ser till att bevara gamla detaljer i det förnyade huset. Du kan naturligtvis alltid räkna med vårt stöd och service även efter färdigställande